A regular visitor (En regelbunden besökare)

We have a regular visitor who comes for syrup from flowers on the balcony. It usually comes about the same time because we often see it when we water or work with the flowers. I wonder if it is the same bee every time.

(Vi har en regelbunden besökare som kommer för sirap från blommor på balkongen. Den brukar komma ungefär samma tid därför att vi ofta ser den när vi vattnar eller jobbar med blommorna. Jag undrar om denna är samma bin varje gång.)

But soon the summer will finish and the flowers need to be removed. It is the first time in my life that I manage to have nice flowers. Thanks to my wonderful mother-in-law, I learn yet another good thing.

(Men snart kommer sommar att avsluta och vi måste ta bort blommorna. Detta är första gången i mitt liv som jag klarar av att ha fina blommor. Tack vare min underbara svärmor har jag ännu lärt mig en annan bra sak.)

Another reason I like to have flowers is when they bloom they also make my heart blooms. I nurse them, and then they grow beautifully. I can feel life and future.

(En annan anledning att jag trivs med blommorna är när de kommer att blomma de gör också mitt hjärta att blomma. Jag tar hand om dom och sedan växer de vackra. Den växande gör mig att känna liv och framtid.)

Now, we have a pot of orchid that we got from JJ’s mother. All flowers finished months ago but soon it will give new flowers, probably when we come back from Thailand.

(Just nu har vi en kruka på orkidé som vi fick från JJs mamma. Denna hade inte blommor för några månader sedan. Men snart kommer denna att ha nya blommor, förmodligen när vi kommer tillbaka från Thailand.)

Advertisements

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: